دانلود آهنگ جدید کوچه دوازدهم فانوس
متن آهنگ فانوس
حرفی بزن که حرف تو شروع ماجرا بشه ترانه ی توو ذهن من به عشق مبتلا بشه
یه کاری کن سکوت من به اوج فریاد برسه خسرو اسیر کوه بشه شیرین به فرهاد برسه
از وقتی رفتی زندگی تاریک و بارونی شده خورشید آسمون من توو سایه زندونی شده
روزا اسیر ظلمتم ساعت دنیا خوابیده انگار خدا چشم تورو این گونه شبها کشیده
امید برگشتنه تو فانوس شبهای منه نبض صدای من هنوز خاطر تو میزنه
از وقتی رفتی زندگی تاریک و بارونی شده خورشید آسمون من توو سایه زندونی شده
وقتی که از راه برسی ظلمت رسوا میکنم شب تا سحر توو چشم صبح و تماشا میکنم

***

از وقتی رفتی زندگی تاریک و بارونی شده خورشید آسمون من توو سایه زندونی شده
روزا اسیر ظلمتم ساعت دنیا خوابیده انگار خدا چشم تورو این گونه شبها کشیده
امید برگشتنه تو فانوس شبهای منه نبض صدای من هنوز خاطر تو میزنه
از وقتی رفتی زندگی تاریک و بارونی شده خورشید آسمون من توو سایه زندونی شده
وقتی که از راه برسی ظلمت رسوا میکنم شب تا سحر توو چشم صبح و تماشا میکنم

آخرین آثار کوچه دوازدهم