دانلود آهنگ جدید کوروش خسروی آشیون دلم

آشیون دلم

متن آهنگ آشیون دلم
بی حد به تو وابسته شدم حالم خوش کرد بهتره که دلم به هرکسی غیر تو پشت کرد

من عشقو که دیدم ازت بدی ندیدم فقط زیادی خوبی به خدا زیادی خوبی

آشیونه دلم تنها بهونه دلم تو رو میگم که شده چشات همه خونه دلم

به تو گره خورده از اون روز ازل آب و گلم

آشیونه دلم تنها بهونه دلم تو رو میگم که شده چشات همه خونه دلم

به تو گره خورده از اون روز ازل آب و گلم من اون سر دنیا که باشم دلم اونجاست

بی حد به تو وابسته شدم مشکلم اینجاست باور کنی یا نه بازم خوابتو دیدم

من تازه به چیزی که میخواستم رسیدم من تازه به چیزی که میخواستم رسیدم

آشیونه دلم تنها بهونه دلم تو رو میگم که شده چشات همه خونه دلم

به تو گره خورده از اون روز ازل آب و گلم

آشیونه دلم تنها بهونه دلم تو رو میگم که شده چشات همه خونه دلم

به تو گره خورده از اون روز ازل آب و گلم

***

آشیونه دلم تنها بهونه دلم تو رو میگم که شده چشات همه خونه دلم

به تو گره خورده از اون روز ازل آب و گلم من اون سر دنیا که باشم دلم اونجاست

بی حد به تو وابسته شدم مشکلم اینجاست باور کنی یا نه بازم خوابتو دیدم

من تازه به چیزی که میخواستم رسیدم من تازه به چیزی که میخواستم رسیدم

آشیونه دلم تنها بهونه دلم تو رو میگم که شده چشات همه خونه دلم

به تو گره خورده از اون روز ازل آب و گلم

آشیونه دلم تنها بهونه دلم تو رو میگم که شده چشات همه خونه دلم

به تو گره خورده از اون روز ازل آب و گلم

آخرین آثار کوروش خسروی