دانلود آهنگ جدید کوروش معین برنگرد
متن آهنگ برنگرد
داری میری حرفی نیست

باشه برو کسی منو بازی نداد اندازه تو

اونی که پای مغرورش هنوزم مدعیه

خیلی سخته نمیگه دردشو با بقیه

بعد این رابطه ها آرامشه

برو بزار از این که هست بدتر نشه

راه من و خاطره ها به اشتباه به هم رسید

حیف احساسی که با تو شده نفرت شدید

***

بعد این رابطه ها آرامشه

برو بزار از این که هست بدتر نشه

راه من و خاطره ها به اشتباه به هم رسید

حیف احساسی که با تو شده نفرت شدید

آخرین آثار کوروش معین