دانلود آهنگ جدید کوهیار خدایا

خدایا

متن آهنگ خدایا
بعد رفتنش به عکسهامون قفلم همش چرا رفت آخه مگه چی میخواستم ازش
چرا رفت آخه میگفت عاشقمه اون همش چرا رفت آخه یه مشت خاطره دارم ازش
خدایا بسه آخه چرا دوباره من چرا دوباره غم بیاد سراغ من چرا
دوباره من چرا دوباره غم چرا دوباره اینه روزگار من
آره اینا همه درد بعد رفتن شده منه ساده فکر میگردم عاشقه عاشقم نبود ندید دلم پره زندگیم شده حالا همش یه دلهره
خدایا بسه آخه چرا دوباره من چرا دوباره غم بیاد سراغ من چرا
دوباره من چرا دوباره غم چرا دوباره اینه روزگار من

***

خدایا بسه آخه چرا دوباره من چرا دوباره غم بیاد سراغ من چرا
دوباره من چرا دوباره غم چرا دوباره اینه روزگار من
آره اینا همه درد بعد رفتن شده منه ساده فکر میگردم عاشقه عاشقم نبود ندید دلم پره زندگیم شده حالا همش یه دلهره
خدایا بسه آخه چرا دوباره من چرا دوباره غم بیاد سراغ من چرا
دوباره من چرا دوباره غم چرا دوباره اینه روزگار من

آخرین آثار کوهیار