دانلود آهنگ جدید مانی سلیمانی مرگ من
متن آهنگ مرگ من
مرگ من روزی فرا خواهد رسید

در بهاری روشن از امواج نور

در زمستانی غبار آلود و دود

یا خزانی خالی از فریاد و شور

دیدگانم همچو دالان های تار

گونه هایم همچو مر مر های سرد

ناگهان خوابی مرا خواهد ربود

من تهی خواهم شد از فریاد درد

***

گونه هایم همچو مر مر های سرد

ناگهان خوابی مرا خواهد ربود

من تهی خواهم شد از فریاد درد

آخرین آثار ماننی سلیمانی