دانلود آهنگ جدید مدی لیلی جان

لیلی جان

متن آهنگ لیلی جان
میخوام برم کوه شکار آهو
تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو
تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو
بالای پشتی عاشق رو کشتی

با خون عاشق لیلی جان نامه نوشتی
با خون عاشق لیلی جان نامه نوشتی
روی چو ماهت تیر نگاهت

******

برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت
برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت
میخوام برم کوه شکار آهو
تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو
تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو

آخرین آثار Madi