دانلود آهنگ جدید ماعین عشق جانم

عشق جانم

متن آهنگ عشق جانم
آهای عشق جانم

هستی همراهم

حتی در خوابم

روحو تنو جانم

شدی دردانم

های چه خوشحالم

آهای عشق جانم

آهای عشق جانم

از تو میخواهم

هر چه مینالم

کنی آرامم

کنی آرامم

***

آهای عشق جانم

از تو میخواهم

هر چه مینالم

کنی آرامم

کنی آرامم

آخرین آثار ماعین