دانلود آهنگ جدید ماعین عشق جانم
متن آهنگ عشق جانم
آهای عشق جانمهستی همراهم حتی در خوابم روحو تنو جانم
شدی دردانم های چه خوشحالم آهای عشق جانم آهای عشق جانم
از تو میخواهم هر چه مینالم کنی آرامم کنی آرامم
آخه بی تو یه دیونه ی یه پریشونم حاله خوش این روزامو به تو مدیونم
بگو میمونی باهام بگو میمونم خوش به حال دلم قدرتو میدونم
نور چشمانم روشنی خانم شوق دیدارت لبخند سادت سوگولی جانم
دیوانم کرد آهای عشق جانم آهای عشق جانم
از تو میخوانم هرچه که دارم از تو میدانم ازتو میدانم
آخه بی تو یه دیونه یه پریشونم حاله خوش این روزامو به تو مدیونم
بگو میمونی باهام بگو میمونم خوش به حال دلم قدرتو میدونم
آخه بی تو یه دیونه یه پریشونم حاله خوش این روزامو به تو مدیونم
بگو میمونی باهام بگو میمونم خوش به حال دلم قدرتو میدونم

***

از تو میخوانم هرچه که دارم از تو میدانم ازتو میدانم
آخه بی تو یه دیونه یه پریشونم حاله خوش این روزامو به تو مدیونم
بگو میمونی باهام بگو میمونم خوش به حال دلم قدرتو میدونم
آخه بی تو یه دیونه یه پریشونم حاله خوش این روزامو به تو مدیونم
بگو میمونی باهام بگو میمونم خوش به حال دلم قدرتو میدونم

آخرین آثار ماعین