دانلود آهنگ جدید ماهان بهرام خان گلهای باغچه
متن آهنگ چه ساده
فقط به جرم عاشقی عمرمو از دست دادم

اما بجای هردومون تقاصشو پس دادم

این رسم عاشقی نبود تو سختیا جا بزنی

دلم همش بهم می گفت یه روزی حرمت میشکنی

تنها شدم چه ساده تنها به یک اشاره

جای صبوری کردن عاشق شدی دوباره

هنوز برام سواله راسته یا نه خیاله

کاشکی چشام نمی دید که باورش محاله

احساس غربت میکنم از این زمونه دلخورم

تنها عزیزمو باید به خاطراتم بسپرم

این رسم عاشقی نبود تو سختیا جا بزنی

دلم همش بهم می گفت یه روزی حرمت میشکنی

تنها شدم چه ساده

هنوز برام سواله راسته یا نه خیاله

کاشکی چشام نمی دید که باورش محاله

***

کاشکی چشام نمی دید که باورش محاله

احساس غربت میکنم از این زمونه دلخورم

تنها عزیزمو باید به خاطراتم بسپرم

این رسم عاشقی نبود تو سختیا جا بزنی

دلم همش بهم می گفت یه روزی حرمت میشکنی

تنها شدم چه ساده

هنوز برام سواله راسته یا نه خیاله

کاشکی چشام نمی دید که باورش محاله

آخرین آثار ماهان بهرام خان