دانلود آهنگ جدید ماهان بهرام خان گلهای باغچه
متن آهنگ یک و یازده
پنجره بازه هوای تازه با عطر تو همراهه

چه بیخیالی جای تو خالی نگاه من به ماهه

اتاق خاموش یادم فراموش عکست ولی تو قابه

دوباره ساعت بی تو بی حرکت رو یکو یازده خوابه

هرچی که میگذره عشق من بیشتره نمیری از خاطرم

دستات تو دستمه عشق تو بسمه تویی عشق آخرم

قلب تو میزنه کوک قلب منه من از تو عاشق ترم

من از تو عاشق ترم

دوست دارم کمتر از خدا دوست دارم بیشتر از خودم

بمون نشو ازم جدا نرو که عاشقت شدم

به فکرتم بیشتر از همه به یاد تو بیشتر از تو ام

بدون ترس و واهمه میگم که عاشقت شدم

هرچی که میگذره عشق من بیشتره نمیری از خاطرم

دستات تو دستمه عشق تو بسمه تویی عشق آخرم

قلب تو میزنه کوک قلب منه من از تو عاشق ترم

هرچی که میگذره عشق من بیشتره نمیری از خاطرم

دستات تو دستمه عشق تو بسمه تویی عشق آخرم

قلب تو میزنه کوک قلب منه من از تو عاشق ترم

با تو که باشم میشه رها شم پر میزنه غصه هام

اینجا و اونجا هرجای دنیا پا به پا همرات میام

میخوام بمونی با مهربونی عشقو به پات بریزم

منو ببینی تا بگم اینو تا بگم اینو دوست دارم عزیزم

هرچی که میگذره عشق من بیشتره نمیری از خاطرم

دستات تو دستمه عشق تو بسمه تویی عشق آخرم

قلب تو میزنه کوک قلب منه من از تو عاشق ترم

هرچی که میگذره عشق من بیشتره نمیری از خاطرم

قلب تو میزنه کوک قلب منه من از تو عاشق ترم

من از تو عاشق ترم

***

اینجا و اونجا هرجای دنیا پا به پا همرات میام

میخوام بمونی با مهربونی عشقو به پات بریزم

منو ببینی تا بگم اینو تا بگم اینو دوست دارم عزیزم

هرچی که میگذره عشق من بیشتره نمیری از خاطرم

دستات تو دستمه عشق تو بسمه تویی عشق آخرم

قلب تو میزنه کوک قلب منه من از تو عاشق ترم

هرچی که میگذره عشق من بیشتره نمیری از خاطرم

قلب تو میزنه کوک قلب منه من از تو عاشق ترم

من از تو عاشق ترم

آخرین آثار ماهان بهرام خان