دانلود آهنگ جدید مهبد زیر پوست من

زیر پوست من

متن آهنگ زیر پوست من
به زیر پوست من قایم شو

از اولش تموم دنیا رو با هم میخواستی

اما انگار ترسیدی و در میری همش با حرفایی که میگن میبازی

نترس آروم شو چشماتو ببند تکیتو بده به شونه های من

دستاتو بده به من میبرمت قدم قدم

تو فقط پر بزن سمت این دنیایی که بهت میدم

اینقدم هی تیز نکن چشماتو واسه من

نترس آروم شو چشماتو ببند تکیتو بده به شونه های من

**

شونه های من

به زیر پوست من قایم شو

قایم شو آروم شو آروم شو آروم شو آروم شو

از اولش ی جیغ بودی توو سرم دنبال ی بال بودی زیر پوست من چنگ میزنی

میخوای آزاد شیم یا آزاد شی

کجا سیر میکنی من بغلتم اینو اون هر چی میخوان بذا بگن

تو خودتو بساز باهات جلو میرن زیر پوستت انگار همو دیدن

از تعجب چشاشون بزنه بیرون

پرواز کن برو تویی دختر پیروز این حوالی فقط منم هواتو دارم

روی نقشه مختصات چشاتو دارم

تو هم مثه منی بخشی از وجودمی

ی سمفونی ریلکس که توو گوشمی

انقد ناز نکن نگو دری وری

هی شک داری که بری سریع

فاصله بین ما معنی نداره تو بخوای میتونی میشی سوارش

آخرین آثار مهبد