دانلود آهنگ جدید مهدی اسکندری تاوان
متن آهنگ تاوان
اومدی حال منو خوب کنی اومدی تا به خودم برگردم
واسه لین کارا ی کم دیر شده وقتی به تنهایی عادت کردم
اومدی تا نفسم باشی حیف دیگه پیشت نفسم
میگیره این بلا رو تو سرم آوردی ماهی توو دریا مگه میمیره
از همین راهی که اومدی برو نمیشه کنار اومد
با سوء ظن اگه حتی راهتو گم کردی توو حوالی دلم پرسه نزن
برو تا جایی که امکان داره از منو حال بدم دور بمون
نمیخوام غرور تو خورد کنی برو اون آدم مغرور بمون
کی بهت گفته عقبگرد کنی سمت این خونه که آرامش
نیست برو تا روی بدم رو نشده این ی تهدیده اصا خواهش نیست
اگه دائما بهم میریزم اگه میگن روحیش حساسه
اگه خیلی گوشه گیرم تلخم اینا تاوان همون احساسه
از همین راهی که اومدی برو نمیشه کنار اومد با سوء ظن
اگه حتی راهتو گم کردی توو حوالی دلم پرسه نزن
برو تا جایی که امکان داره از منو حال بدم دور بمون
نمیخوام غرور تو خورد کنی برو اون آدم مغرور بمون

***

اگه خیلی گوشه گیرم تلخم اینا تاوان همون احساسه
از همین راهی که اومدی برو نمیشه کنار اومد با سوء ظن
اگه حتی راهتو گم کردی توو حوالی دلم پرسه نزن
برو تا جایی که امکان داره از منو حال بدم دور بمون
نمیخوام غرور تو خورد کنی برو اون آدم مغرور بمون

آخرین آثار مهدی اسکندری