دانلود آهنگ جدید مهدی فهیدی ترجیحم تویی
متن آهنگ ترجیحم تویی
من نمیخوام که ترسو باشم ولی چند بار رسیدم که از نو پاشم چند بار آرزو کنم که نشه اما هنوز عاشق خنده هاشم
نمیخوادم چی کارش کنم تو نباشی ام زیاده دورم چی فکر میکردم توو خیال خودم بیچاره خودم
من هنوزم ترجیهم تویی حتی توو عشقم تردیدم کنی من همه جا رو گشتم ولی بازم میگم هیشکی بهتر از تو نیست
من از همه سیر شده چشم نفس میکشه نفس بکشم من یه آدم معمولیم که به جز دلش هیچی نداشت
دوست داشتن تو بلد بود کم داشت اما رنگی بود شباش من یه آدم معمولیم نباشمم دلی نمی لرزه
همه جا پشت در اومدم ولی حیف که برات چه بی ارزش من هنوزم ترجیهم تویی حتی توو عشقم تردیدم کنی
من همه جا رو گشتم ولی بازم میگم هیشکی بهتر از تو نیست من از همه سیر شده چشم نفس میکشه نفس بکشم

***

من هنوزم ترجیهم تویی حتی توو عشقم تردیدم کنی من همه جا رو گشتم ولی بازم میگم هیشکی بهتر از تو نیست
من از همه سیر شده چشم نفس میکشه نفس بکشم من یه آدم معمولیم که به جز دلش هیچی نداشت
دوست داشتن تو بلد بود کم داشت اما رنگی بود شباش من یه آدم معمولیم نباشمم دلی نمی لرزه
همه جا پشت در اومدم ولی حیف که برات چه بی ارزش من هنوزم ترجیهم تویی حتی توو عشقم تردیدم کنی
من همه جا رو گشتم ولی بازم میگم هیشکی بهتر از تو نیست من از همه سیر شده چشم نفس میکشه نفس بکشم

آخرین آثار مهدی فهیدی