دانلود آهنگ جدید مهدی حبیبی هستم

هستم

متن آهنگ هستم
حرف میزدم با دکمه هات ور میرفتی
دلخور بودم اما تو چی میرفتی می گشتی
هیچ وقت نخواستم پیش من غرق بشه کشتی
کاشکی یه بار به سمت من برمیگشتی

من مطمعنم تو خودت نیستی و من هستم
یه کاری کردی با قلب شکسته ام

هی بجنگم هی بسازم به ساز تو که آخرش
بهم بگی حس میکنی راه تو رو بستم

راه تو رو بستم و اون که باهات هست منم
هرجا بری پشتت منم انگار بهت وصلم
هرچی زخم خوردم ازت هرچی دل بردی ازم
تو بدون بیرون نرفت فکرت یه شب از سرم

***

من هنوز مثل قدیم تا هرجا بگی هستم
حتی با اینکه از این کارهای تو خستم
اما این باعث نشد حسم بهت کم شه
هرجا میخواستی بری راه تو رو بستم

راه تو رو بستم و اون که باهات هست منم
هرجا بری پشتت منم انگار بهت وصلم
هرچی زخم خوردم ازت هرچی دل بردی ازم
تو بدون بیرون نرفت فکرت یه شب از سرم

آخرین آثار مهدی حبیبی