دانلود آهنگ جدید مهدی پورمعصومی ننه
متن آهنگ ننه
توی دنیا فقط یه عشقی دارم ننه است
آره به والله که عشقش رو دست همه است
ننه عمر ننه جونم میخوام عمری واست بخونم
ننه عمر ننه جونم میخوام عمری واست بخونم
من فداتم ننه عاشق نگاتم ننه اگه قابل بدونی خاک زیر پاتم
من فداتم ننه عاشق نگاتم ننه اگه قابل بدونی خاک زیر پاتم

**
واسه لبخندای من تو چه کارا کردی
واسه خوشبختی من یه ریز دعاها کردی
واسه بچگی هام با وجود شیطونی هام
الهی دورت بگردم چه مدارا کردی
توی دنیا فقط یه عشقی دارم ننه است
آره به والله که عشقش رو دست همه است
ننه عمر ننه جونم میخوام عمری واست بخونم
ننه عمر ننه جونم میخوام عمری واست بخونم
من فداتم ننه عاشق نگاتم ننه اگه قابل بدونی خاک زیر پاتم
من فداتم ننه عاشق نگاتم ننه اگه قابل بدونی خاک زیر پاتم
من یه بیمار چون که خیلی دوست دارم
یه روز نباشی پیشم از زندگی بیزارم
من یه بیمار چون که خیلی دوست دارم
یه روز نباشی پیشم از زندگی بیزارم
من فداتم ننه عاشق نگاتم ننه اگه قابل بدونی خاک زیر پاتم
من فداتم ننه عاشق نگاتم ننه اگه قابل بدونی خاک زیر پاتم

آخرین آثار مهدی پورمعصومی