دانلود آهنگ جدید مهدی شهنازی تو بد کردی باهام

تو بد کردی باهام

متن آهنگ تو بد کردی باهام
تو بد کردی باهام با تو صاف و ساده بودم با تمام وجودم تو چی خواستی که نبودم

دیدی آخرش چی شد منو ساده دادی از دست بگو کی الان باهات هست نگو مثل من دیوونه است

تو دوری از من میخوای که برگردی چه خوب باشه حتما آره احمقم من تو میتونی بد باشی

ولی من خودم نه دیگه فکر باهات بودنم نه تو دوری از من میخوای که برگردی چه خوب

باشه حتما آره احمقم من تو میتونی بد باشی ولی من خودم نه دیگه فکر باهات بودنم نه

دوست داشتنت عادت نبود تو چشماتو بستی آخر همون شد همون شد

راهمون دور حالمون خوب زندگیمو ساده طور بود ولی انگاری که تموم شد تموم شد

تو دوری از من میخوای که برگردی چه خوب باشه حتما آره احمقم من تو میتونی بد باشی

ولی من خودم نه دیگه فکر باهات بودنم نه تو دوری از من میخوای که برگردی چه خوب

باشه حتما آره احمقم من تو میتونی بد باشی ولی من خودم نه دیگه فکر باهات بودنم نه

***

باشه حتما آره احمقم من تو میتونی بد باشی ولی من خودم نه دیگه فکر باهات بودنم نه

دوست داشتنت عادت نبود تو چشماتو بستی آخر همون شد همون شد

راهمون دور حالمون خوب زندگیمو ساده طور بود ولی انگاری که تموم شد تموم شد

تو دوری از من میخوای که برگردی چه خوب باشه حتما آره احمقم من تو میتونی بد باشی

ولی من خودم نه دیگه فکر باهات بودنم نه تو دوری از من میخوای که برگردی چه خوب

باشه حتما آره احمقم من تو میتونی بد باشی ولی من خودم نه دیگه فکر باهات بودنم نه

آخرین آثار مهدی شهنازی