دانلود آهنگ جدید مهدی تاری دنیامی

دنیامی

متن آهنگ دنیامی
تو برای منی و برای توام
تو که میدونی بری میمیرم تو هوای منی و هوامو میخوام
تو برای منی و برای توام تو برای منی و برای توام
دنیامی دنیامی تو که میدونی بری میمیره دل غمگینم
تو بری میمیرم این و قول میدم
تو که احساس منی میخونم بارون که میاد عطر و میاره
بارون که میاد دنیام و میاره بارون که میاد دنیام و میاره
دنیامی دنیامی تو که میدونی بری میمیره دل غمگینم

***

دنیامی دنیامی تو که میدونی بری میمیره دل غمگینم
تو بری میمیرم این و قول میدم
تو که احساس منی میخونم بارون که میاد عطر و میاره
بارون که میاد دنیام و میاره بارون که میاد دنیام و میاره
دنیامی دنیامی تو که میدونی بری میمیره دل غمگینم

آخرین آثار مهدی تاری