دانلود آهنگ جدید محمود سهیلی ایران
متن آهنگ ایران
ای پایتخت دنیا مهد تولد عشق
در قلب من خاک تو یعنی خود خود عشق
قصیده غرورت تاریخ را رقم زد
تیشه اندیشه را بر ریشه ستم زد

یک سینه ریز سنگی بر گردن تو پیداست
این مروارید تابان البرز زیبای ماست
تا ناکجای تاریخ تا انتهای جهان
فریاد من همین است پاینده باد ایران
ارس همیشه آبی اروند بیکرانه

در رگ کارون تو خون و جنون روانه
ستاره میبارد از سقف طلایی لوت
تویی دلیل پرواز تویی امید هبوط
یک سینه ریز سنگی بر گردن تو پیداست

****

این مروارید تابان البرز زیبای ماست
تا نا کجای تاریخ تا انتهای جهان
فریاد من همین است پاینده باد ایران

خلیج تا ابد فارس مهر هویت ماست
زاگرس گوشه ای از شکوه و هیبت ماست
ایران ایران ایران ایران

آخرین آثار محمود سهیلی