دانلود آهنگ جدید محمود نجفی جانا جانا
متن آهنگ جانا جانا
جا نا جانا رو مگردان ازم
شب ما دو تاست عاشق این شبم
من دریا و تو ساحل شدی

در شبهایم ماه کامل شدی،
دل من دست دلدار افتاد بر دلم کار افتاد
چونکه چشمانم بر چشمان یار افتاد

برکه خشک دلم یک دفه دریا شد
با نگاه تو دنیا عجب زیبا شد،
عشق با قلبم تو چه ها کرده ای

تو حالم را روبه راه کرده ای
من دریا و تو ساحل شدی
در شبهایم ماه کامل شدی


****
دل من دست دلدار افتاد بر دلم کار افتاد
چونکه چشمانم بر چشمان یار افتاد
برکه خشک دلم یک دفه دریا شد
با نگاه تو دنیا عجب زیبا شد

آخرین آثار محمود نجفی