دانلود آهنگ جدید مهیار ماهان چیکارت کنم

چیکارت کنم

متن آهنگ چیکارت کنم
رفتی دوراتو زدی دنیا رو گشتی بگو چی شد که هنوز نرفته برگشتی

تو که دیدی عاشقی بدون من ریسکه عاشقی آخه جای هر کسی نیست که

من که میدونم تو هم حال منو داری بهتره بمونی نری اضافه کاری

دیگه تنهایی نرو بدون من جایی نرو نکنه یادت بره تو منه دیوونه رو

چیکارت کنم گلم دیوونه نری جایی تیکه بارت کنن

خودم همه جوره پایه ی عاشق با توام

میدونن اینو همه آدمای دورم

چیکارت کنم گلم دیوونه نری جایی تیکه بارت کنن

خودم همه جوره پایه ی عاشق با توام

میدونن اینو همه آدمای دورم

قلبت رفت ولی برگشت زود روت کم شد دیدی تهش بد بود

همینجوری پشت سر منو تو حرف زیاده

دل تو ی جا بندش کن این عادت بدو ترکش کن

اینکه به هر کی از راه میرسه دل میدی ساده

چیکارت کنم گلم دیوونه نری جایی تیکه بارت کنن

خودم همه جوره پایه ی عاشق با توام

میدونن اینو همه آدمای دورم

چیکارت کنم گلم دیوونه نری جایی تیکه بارت کنن

خودم همه جوره پایه ی عاشق با توام

میدونن اینو همه آدمای دورم

**

چیکارت کنم گلم دیوونه نری جایی تیکه بارت کنن

خودم همه جوره پایه ی عاشق با توام

میدونن اینو همه آدمای دورم

چیکارت کنم گلم دیوونه نری جایی تیکه بارت کنن

خودم همه جوره پایه ی عاشق با توام

میدونن اینو همه آدمای دورم

آخرین آثار مهیار ماهان