دانلود آهنگ جدید مجید اخشابی حاجت
متن آهنگ حاجت
پای پابوسی تو وسط میاد همه ی دنیا همیشه حاضرن
کل کفترای آسمونیام مثل ما دورت بگردن و برن
رو به ما آغوشتو وا میکنی که جواب هقهق ما رو بدی
تو به دنیا آمدی که رو زمین حاجت تموم دنیا رو بدی
زیر پامونو خالی نکردی گرچه رو موج دریا سواریم
ضامن ما و این سرزمین باش ما بجزتو کسی رو نداریم
زیر پامونو خالی نکردی گرچه رو موج دریا سواریم
ضامن ما و این سرزمین باش ما بجزتو کسی رو نداریم
خیلیا میان شفا بگیرن خیلیا که بیمارت بشن
خیلیا از بس گرفتارن میان خیلیا میان گرفتارت بشن
خوش به حال هر کسی که عمرشو مثل ما مهمون عطر خونته
اینکه میگم با تموم عقلمه خوش به حال هر کی دیوونته
زیر پامونو خالی نکردی گرچه رو موج دریا سواریم
ضامن ما و این سرزمین باش ما بجزتو کسی رو نداریم
زیر پامونو خالی نکردی گرچه رو موج دریا سواریم
ضامن ما و این سرزمین باش ما بجزتو کسی رو نداریم
ما بجزتو کسی رو نداریم

***

زیر پامونو خالی نکردی گرچه رو موج دریا سواریم
ضامن ما و این سرزمین باش ما بجزتو کسی رو نداریم
زیر پامونو خالی نکردی گرچه رو موج دریا سواریم
ضامن ما و این سرزمین باش ما بجزتو کسی رو نداریم
ما بجزتو کسی رو نداریم

آخرین آثار مجید اخشابی