دانلود آهنگ جدید مجید علیدوستی لعنت
متن آهنگ لعنت
به سیم آخر میزنم میگم که از پیشم برو میخوام فراموش بکنم

خاطره های رفتنو میخوای بری از این دیار میخوای بری دیگه نیای

لعنت به تو که با دروغ هنوز میگی منو میخوای

لعنت که با منی دارم عذاب میکشم لعنت که با منی اما دلت

جای دیگه است لعنت که با دروغ هر روز میگی منو میخوای

آخه که لعنت که تو با من بودی لعنت شبای نبود تو با سیگارم سر کردم

واسه داشتن تو با خانوادم لج کردم هر موقع چیزی گفتی با جونو دل گوش کردم

دیگه مثل قبل نیستم نمیتونم برگردم بگید که بد کرده

باز اعلان شر کرده بگید که بازداشگاست دستو پاهاش دستنبده

بگید که الکلو سیگارو با هم سرکرده به امید روزی که بازم عشقش برگرده

بعد پای رفتنت روی سینم جا مونده به امید برگشتت هنوز این در باز مونده

خودت که رفتی توله یادگاریت تو دستمه خدایا نوکرتم دووم اوردم بستمه

آخه من فدای اون رژ لب سرخ لبات فدای مظلومیت پنهون توی چشات

فدای دروغاتو اون لرزش توی صدات من که جوونیمو دادم کل زندگیم فدات

لعنت که با منی دارم عذاب میکشم لعنت که با منی اما دلت

جای دیگه است لعنت که با دروغ هر روز میگی منو میخوای

چرا ترکم کردی ببین بد جوری ترسیدیم حتی با زخمای تنمم واست جنگیدم

گردنت کبود شده حیا کن خب هرزه خانم لیلی خوبی نبودی مجنونت بیچاره شد

تقصیر من نیست که اگه تا صبح بیدارمو تقصیر من نیست تا اگه که شکست گیتارمو

تقصیر من نیست تا اگه تنم خط خطیه اگه این کله خراب رو بدنت غیرتیه

لعنت که با منی دارم عذاب میکشم لعنت که با منی اما دلت

جای دیگه است لعنت که با دروغ هر روز میگی منو میخوای

***

جای دیگه است لعنت که با دروغ هر روز میگی منو میخوای

چرا ترکم کردی ببین بد جوری ترسیدیم حتی با زخمای تنمم واست جنگیدم

گردنت کبود شده حیا کن خب هرزه خانم لیلی خوبی نبودی مجنونت بیچاره شد

تقصیر من نیست که اگه تا صبح بیدارمو تقصیر من نیست تا اگه که شکست گیتارمو

تقصیر من نیست تا اگه تنم خط خطیه اگه این کله خراب رو بدنت غیرتیه

لعنت که با منی دارم عذاب میکشم لعنت که با منی اما دلت

جای دیگه است لعنت که با دروغ هر روز میگی منو میخوای

آخرین آثار مجید علیدوستی