دانلود آهنگ جدید مجید علیپور گمت کردم
متن آهنگ گمت کردم
تا اومدم خونم دیدم لباسش نیست نخورده قرص هاشو اصلا حواسش نیست

تو اومدم دیدم وسایل خونه خیلی بهم ریختو هیچی سر جاش نیست

نمیدونم این خونم هست یا من کوچه رو اشتباه اومدم

تموم درارو اشتباهی زدم دارم گم میشم توی دنیای تو

میگردم همه شهرو دنبال تو

تا اومدم خونم دیدم لباسش نیست من گریه میکردم عین خیالش نیست

تا اومدم دیدم چمدوناشم نیست من گریه میکردم اصلا حواسش نیست

نشستم به عکسات نگاه میکنم تا برگردی هرشب دعا میکنم

باید تا نشد دیر یه کاری کنم یه مشت قرص تنهایی کنج اتاق

همش اسمتو صداتو میکنم باید تا نشد یه کاری کنم

نمیدونم این خونم هست یا من کوچه رو اشتباه اومدم

تموم درارو اشتباهی زدم دارم گم میشم توی دنیای تو

میگردم همه شهرو دنبال تو

تا اومدم خونم دیدم لباسش نیست من گریه میکردم عین خیالش نیست

تا اومدم دیدم چمدوناشم نیست من گریه میکردم اصلا حواسش نیست

***

نمیدونم این خونم هست یا من کوچه رو اشتباه اومدم

تموم درارو اشتباهی زدم دارم گم میشم توی دنیای تو

میگردم همه شهرو دنبال تو

تا اومدم خونم دیدم لباسش نیست من گریه میکردم عین خیالش نیست

تا اومدم دیدم چمدوناشم نیست من گریه میکردم اصلا حواسش نیست

آخرین آثار مجید علیپور