دانلود آهنگ جدید مجید علیپور کوچه گرد

کوچه گرد

متن آهنگ کوچه گرد
نمیدونم این خونمون من این کوچه رو اشتباه اومدم

چرا جمع شدن اینجا همسایه ها

شاید این درا اشتباه میزنم

پر درد بی تو بازم این سرم

همه درهارو تک به تک میزنم

یه شهرو بهم ریختمو بعد تو

همه شیشه ها رو دارم میشکنم

***

همه درهارو تک به تک میزنم

یه شهرو بهم ریختمو بعد تو

همه شیشه ها رو دارم میشکنم

آخرین آثار مجید علیپور