دانلود آهنگ جدید مجید اصلاحی باشه

باشه

متن آهنگ باشه
بهم اعتماد کن فرق میکنم با همه تورو عاشق میکنم من

بهم اعتماد میکنم فرق میکنم با همه وقتی عاشقت شدم من

باشه باشه

**

بهم اعتماد کن فرق میکنم با همه تورو عاشق میکنم من

بهم اعتماد میکنم فرق میکنم با همه وقتی عاشقت شدم من

بهم اعتماد کن این دفه فرق میکنه تویی کل حجم قلبم

بهم اعمتاد کن هر چی بدون تو کمه بهت اعتقاد دارم

باشه باشه میمونم باهات گوش میدم به تک تک حرفات

باشه عاشق هم قدم باهات میمونم همیشه همرات

باشه باشه میمونم باهات گوش میدم به تک تک حرفات

باشه عاشق هم قدم باهات میمونم همیشه همرات

**

باشه تو که خوبی و سری باشه از منم تو بهتری

قلبا میخوام تورو لطفا از پیشم نرو

عاشق میده جونشو برات باشه پای اشکو خنده هات

عاشق میمونم توو زندگی باشه عشقم هر چی تو بگی

باشه باشه میمونم باهات گوش میدم به تک تک حرفات

باشه عاشق هم قدم باهات میمونم همیشه همرات

باشه باشه میمونم باهات گوش میدم به تک تک حرفات

باشه عاشق هم قدم باهات میمونم همیشه همرات

آخرین آثار مجید اصلاحی