دانلود آهنگ جدید مجید جعفری سرباز اجباری
متن آهنگ سرباز اجباری
هجده ساله شدم وقتش رسیده
خدایا صبر بده اجباری درده
وقت رفتن شدن دیار غربت خدا قسمت بده به هرکی مرده شدم سربازی اجباری
خدایا سخته دوری

خدایا خانه ام شد خراب از درد دوری
خدایا خانه ام شد خراب از درد دوری
زمونه باورم کن بگو تا کی صبوری

*****

بسوزد آنکه خدمت را به پا کرد
تمام مادران را چشم به راه کرد
به دروازه خدمت رسیدم صدای طبل شیپورها را شنیدم به صف کردن تراشیدن سرم را لباس آش خوری کردن تنم را کجایی یار شیرین

دارم میسوزم از درد
فقط اسم قشنگت میاد بی قفه بر لب
تورو میبینم انگار بگو خوابم یا بیدار
چه خوبه که دو تا دور شیم از این شب تار

آخرین آثار مجید جعفری