دانلود آهنگ جدید مجید خراطها وقتی که دلت میگیره

وقتی که دلت میگیره

متن آهنگ وقتی که دلت میگیره
آقايون بلند شن پاشو آقا مجيد آقا مجيد
رفيقا رو جمعش کن آقا بريم ۱ ۲ ۳ ۴
تو آسمون پرنده پر نمي گيره
وقتي که دلت مي گيره از من
قناريمون ديگه آواز نمي خونه
وقتي که دلت مي گيره از من
دلت مي گيره از من
نگاه نمي کني ديگه تو چشمام
دلم مي ميره از غم
چرا گوش نمي دي ديگه به حرفهام
دلت مي گيره از من
نگاه نمي کني ديگه تو چشمام
دلم مي ميره از غم
چرا گوش نمي دي ديگه به حرفهام
يادش بخير عجب روز وشبي داشتيم
اما همه رو گرفتي از من
يادش بخيرچه روزهاي خوشي داشتيم
اما همه رو پاشيدي از هم

**

چرا تنهام گذاشتي
تو که اشکامو ديدي
چي شد از منو از دلم بريدي
تو که عشق تو نگاته
محبت رو لباته
نگو از من عاشق بدي ديدي
تو آسمون قلبم
بي تو ستاره اي نيست
تو رو مي بينه دل راه چاره اي نيست
منو عذاب بي تو موندن کنج خونه
مي شينم و مي گريم
از تو نشونه اي نيست

**

تو آسمون قلبم
بي تو ستاره اي نيست
تو رو مي بينه دل راه چاره اي نيست
منو عذاب بي تو موندن کنج خونه
مي شينم و مي گريم
از تو نشونه اي نيست
تو آسمون پرنده پر نمي گيره
وقتي که دلت مي گيره از من
قناريمون ديگه آواز نمي خونه
وقتي که دلت مي گيره از من
دلت مي گيره از من
نگاه نمي کني ديگه تو چشمام
دلم مي ميره از غم

**

چرا گوش نمي دي ديگه به حرفهام
دلت مي گيره از من
نگاه نمي کني ديگه تو چشمام
دلم مي ميره از غم
چرا گوش نمي دي ديگه به حرفهام
تو آسمون قلبم
بي تو ستاره اي نيست
تو رو مي بينه دل راه چاره اي نيست
منو عذاب بي تو موندن کنج خونه
مي شينم و مي گريم
از تو نشونه اي نيست
تو آسمون قلبم
بي تو ستاره اي نيست
تو رو مي بينه دل راه چاره اي نيست
منو عذاب بي تو موندن کنج خونه
مي شينم و مي گريم
از تو نشونه اي نيست

آخرین آثار مجید خراطها