دانلود آهنگ جدید مجید ماندگاری رد دادم
متن آهنگ رد دادم
قلبم پر احساسه

دوست داشتن تو بود کارم میدیدی چقد دوست دارم

جز خوبی چی ازم دیدی مگه بد بوده رفتارم

هی زنگ زدمت رد دادی منو هر بارم

دیگه رد دادم آره رد دادم

باورت نشد هیچوقت که چه حس عمیقی بهت دارم

واسه همینه تا برگردی

دارم این روزا و شبا رو میشمارم

بسه بی وفا پر زدی کجا عشق من بیا عشق من بیا

قلبم پر احساسه میخوامت بی اندازه

خواهشا بیا برگرد در این خونه به روت همیشه بازه

بی تو زندگی سخته بسرم زده چند وقته

چرا این روزا هر چیو میبینم چشماتو به یادم میندازه

شاید دلم ی کم بی جنبس بهونتو میگیره از بس

حساب همه چی رفت از دس حتی نمیدونم چن شنبس

**

ساده نمیری از یادم بگو چرا شدی بد با من دیگه رد دادم آره رد دادم

باورت نشد هیچوقت که چه حس عمیقی بهت دارم

واسه همینه تا برگردی

دارم این روزا و شبا رو میشمارم

بسه بی وفا پر زدی کجا عشق من بیا عشق من بیا

قلبم پر احساسه میخوامت بی اندازه

خواهشا بیا برگرد در این خونه به روت همیشه بازه

بی تو زندگی سخته بسرم زده چند وقته

چرا این روزا هر چیو میبینم چشماتو به یادم میندازه

آخرین آثار مجید ماندگاری