دانلود آهنگ جدید مجید ماندگاری سوژه
متن آهنگ سوژه
سر اومد طاقتم به تو بد عادتم چرا رفتی که اینجور داغون بشه حالم

کی میشد باورش این بشه آخرش بمونم با خیال تو بشی بیخیالم

وای منو دیوونه کردی میری برنمیگردی دوری رسم کجاس بمون اگه مردی

وای دلم لک زده بدجور میخوامت حتی از دور خدایی مگه این دل با تو بد بود

***

بیا دیوونه ببین خونه پر از بوی تو غم و دل تنگی من فدای تار موی تو بیا بیا فراریم از همه کس بعد تو دنیای من شبیه دیوونه خونس

بیا یکاری کن آبروی داری کن سوژه مردم این شهر نباش

وای منو دیوونه کردی میری برنمیگردی دوری رسم کجاس بمون اگه مردی

وای دلم لک زده بدجور میخوامت حتی از دور خدایی مگه این دل با تو بد بود

وای منو دیوونه کردی میری برنمیگردی دوری رسم کجاس بمون اگه مردی

وای دلم لک زده بدجور میخوامت حتی از دور خدایی مگه این دل با تو بد بود

آخرین آثار مجید ماندگاری