دانلود آهنگ جدید مجید مروا دلم بی یار است

دلم بی یار است

متن آهنگ دلم بی یار است
مست شب گرد شهرم
بی تو با خنده قهرم بیا
با نگاهت نسوزان مرا
دور چشمت بگردم

با خودم در غمارم
رفته دار و ندار دلم
آخرین موج این ساحلم
بی بهار تو زردم

از تب تو جانم خسته و بیمار است
تا طلوع چشمت چشم من بیدار است
دلم بی یار است
من نگاهی شدم در مسیر تو جا مانده
در هیاهوی این شهر و کوچه تنها مانده

دلم بی یار است دلم بی یار است
جان من به جانت بسته و
قایق دلم شکسته و حیرانم

****

شانه ام برایت گریه کن
پیش من بمان حوصله کن جانانم
از تب تو جانم خسته و بیمار است
تا طلوع چشمت چشم من بیدار است
دلم بی یار است

من نگاهی شدم در مسیر تو جا مانده
در هیاهوی این شهر و کوچه تنها مانده
دلم بی یار است دلم بی یار است

آخرین آثار مجید مروا