دانلود آهنگ جدید مجید مظفری ماه بانو

ماه بانو

متن آهنگ ماه بانو
ماه بانو یار یاد تو شد جانم و آرامش من
عشق تو این لحظه و پروانه شدن با هم ای یار
با هم ای یار تو شدی لیلی و من عاشق و دیووانه من
شدم واله و سرگشته موج مویت ماه بانو یار
با تو رویایی شد شب و روزای من با تو یه حس عجیبی هست
همه دنیای من شدی مثل نفس تو واسه من همه کس با تو رویایی شد شب و روزای من
با تو یه حس عجیبی هست همه دنیای من شدی مثل نفس واسه من همین و بس
ای یار ای یار نرود یاد تو از خاطر من قلب منو با فاصله نشکن ای یار ای یار
با هم ای یار تو شدی لیلی و من عاشق و دیووانه من شدم
واله و سرگشته موج مویت ماه بانو یار
با تو رویایی شد شب و روزای من با تو یه حس عجیبی هست
همه دنیای من شدی مثل نفس تو واسه من همه کس با تو رویایی شد شب و روزای من
با تو یه حس عجیبی هست همه دنیای من شدی مثل نفس واسه من همین و بس

***

ای یار ای یار نرود یاد تو از خاطر من قلب منو با فاصله نشکن ای یار ای یار
با هم ای یار تو شدی لیلی و من عاشق و دیووانه من شدم واله و سرگشته موج مویت ماه بانو یار
با تو رویایی شد شب و روزای من با تو یه حس عجیبی هست
همه دنیای من شدی مثل نفس تو واسه من همه کس با تو رویایی شد شب و روزای من
با تو یه حس عجیبی هست همه دنیای من شدی مثل نفس واسه من همین و بس

آخرین آثار مجید مظفری