دانلود آهنگ جدید مجید سلطانی و علیرضا خنجری جذاب
متن آهنگ جذاب
یه برقی داره اون چشمات که بی اندازه جذابه
شبیه تو اگه باشه میدونم خیلی نایابه
کسی که سمت تو میره نمیشه از تو برگرده
تو اینقدر مهربونی که همین جذاب ترت کرده
یه برقی داره اون چشمات که بی اندازه جذابه
شبیه تو اگه باشه میدونم خیلی نایابه
کسی که سمت تو میره نمیشه از تو برگرده
تو اینقدر مهربونی که همین جذاب ترت کرده

***

یه برقی داره اون چشمات که بی اندازه جذابه
شبیه تو اگه باشه میدونم خیلی نایابه
کسی که سمت تو میره نمیشه از تو برگرده
تو اینقدر مهربونی که همین جذاب ترت کرده

آخرین آثار مجید سلطانی و علیرضا خنجری