دانلود آهنگ جدید مجید طراقی ققنوس
متن آهنگ ققنوس
شده عطر شهادت باز احساس شهادت میکشه ما رو به پرواز
شهادت انتهای راهم نیست مسیر مرگ ظلمت میشه آغاز
نگاهش قاسم حق و بدی بود سلیمانی که قالیچش دل ماست
در اوج سادگیها مقتدر بود همونجوری که توو قاموس دریاست
برای انتقام خون عاشق همه خوبای عالم پا به کارند
تموم قصه ی سازش که دیگه تموم کوچه هامون مرد دارند
تموم دشمنا اینو بدونن که ققنوسی توی آتیش رفته
بمیرید از هجوم ترسهاتون شجاعت توو رگامون پیش رفته

***

در اوج سادگیها مقتدر بود همونجوری که توو قاموس دریاست
برای انتقام خون عاشق همه خوبای عالم پا به کارند
تموم قصه ی سازش که دیگه تموم کوچه هامون مرد دارند
تموم دشمنا اینو بدونن که ققنوسی توی آتیش رفته
بمیرید از هجوم ترسهاتون شجاعت توو رگامون پیش رفته

آخرین آثار مجید طراقی