دانلود آهنگ جدید مانی رهنما قسمت نشد

قسمت نشد

متن آهنگ قسمت نشد
قسمت نشد ببینمت برایه آخرین دفعه

همینه که گمم تو این شهره مه آلوده خفه

قسمت نشد بهت بگم خدانگهدار عشقه من

بی تو خیابونایه شهر زیر پاهام زخمی شدن

میشد شبیه هم بشیم افسوس که قسمت نشد

با درد هم محرم بشیم افسوس که قسمت نشد

تو با همه قصه هایه تاریخه من فرق میکنی

دنیایه کوچیکمو تو بغضی از این درد میکنی

قسمت نشد ببینمت برایه آخرین دفعه

همینه که گمم تو این شهره مه آلوده خفه

قسمت نشد بهت بگم خدانگهدار عشقه من

بی تو خیابونایه شهر زیر پاهام زخمی شدن

***

بی تو به خونه اومدم زخمی تر و طوفان زده

مثله یه مرده گمشده که تازه از جنگ اومده

خونه ولی بدونه تو با خاک یکسان شده بود

جهانه خاطراته من تسلیمه طوفان شده بود

قسمت نشد ببینمت برایه آخرین دفعه

همینه که گمم تو این شهره مه آلوده خفه

قسمت نشد بهت بگم خدانگهدار عشقه من

بی تو خیابونایه شهر زیر پاهام زخمی شدن

آخرین آثار مانی رهنما