دانلود آهنگ مانی رهنما خلیج فارس
متن آهنگ خلیج فارس
پناهه بی پناهی ها قرار بیقراریها

شکفته در شکوه تو نهاله پایداری ها

تو آغازی و پایانی تو پیدایی و پنهانی

تو آرامش تو طوفانی تو در جسم وطن جانی

قسم بر خاک پاکانو به شیرانه کمان دارش

اگر فرمانده باشی میشوم سرباز چون آرش

قسم بر خاک پاکانو به شیرانه کمان دارش

اگر فرمانده باشی میشوم سرباز چون آرش

****

جهان در تو خلاصه میشود از بس که زیبایی

غروبه سرخه دیروزی طلوعه سبز فردایی

سرشت من بهشته من تو ماوایه دلیرانی

کنار دوست آرامی و با دشمن خروشانی

قسم بر خاک پاکانو به شیرانه کمان دارش

اگر فرمانده باشی میشوم سرباز چون آرش

قسم بر خاک پاکانو به شیرانه کمان دارش

اگر فرمانده باشی میشوم سرباز چون آرش

نسیمی می وزد از موجهایه شعله پوش تو

دلیله اهتزاز پرچم ایران خروشه تو

صدفهایت پر از گوهر تو مروارید ایرانی

خلیج فارس بودی و خلیج فارس میمانی

آخرین آثار مانی رهنما