دانلود آهنگ جدید مانی رهنما خونه

خونه

متن آهنگ خونه
تویی که همزاد منی به من بگو خونه کجاست

مرز میون من و تو کجای این پنجره هاست

به من بگو خونه کجاست تو این شبای تو به تو

ریشه ی دلتنگی ما توی کدوم خاکه بگو

کنار تو دریایی ام که از شب و طوفان رهاست

هر جا من و تو با همیم گستره ی خونه ی ماست

دور من و عطر خودت حصاری از رویا بچین

خونه همینه نقطه ای فراتر از خاک و زمین

آغوش امن تو هنوز شبیه سرزمینمه

دنیا همینجاست که تویی اگر چه دور و مبهمه

با من از آینده بگو کنار مرز انتظار

تو این حریم خونگی سر روی شونه هام بذار

***

تویی که همزاد منی به من بگو خونه کجاست

مرز میون من و تو کجای این پنجره هاست

به من بگو خونه کجاست تو این شبای تو به تو

ریشه ی دلتنگی ما توی کدوم خاکه بگو

کنار تو دریایی ام که از شب و طوفان رهاست

هر جا من و تو با همیم گستره ی خونه ی ماست

دور من و عطر خودت حصاری از رویا بچین

خونه همینه نقطه ای فراتر از خاک و زمین

آخرین آثار مانی رهنما