دانلود آهنگ جدید مانی رهنما و مجید صفدری تاکسی
متن آهنگ تاکسی
چجوری باید برسم به تو با کدوم تاکسی با کدوم مترو

با کدوم بلیط با کدوم قطار پایان میگیره فصل انتظار

کدوم ناخدا راهو بلده که تا نزدیک چشمات اومده

کدوم اتوبون به تو میرسه گم شدی پشت کدوم وسوسه

پیدا کن منو از رگباری که توی چشمامه

پیدا کن منو از آگهی تو روزنامه

پیدا کن منو از رگباری که توی چشمامه

پیدا کن منو از آگهی تو روزنامه

چجوری باید برسم به تو با کدوم تاکسی با کدوم مترو

با کدوم بلیط با کدوم قطار پایان میگیره فصل انتظار

***

دنبالت گشتم نامه به نامه رویا به رویا کوچه به کوچه

کشور به کشور بی گذرنامه دنبالت گشتم ساعت به ساعت

تقویم به تقویم تو تولدا حتی تو دل مجلس ترحیم

پیدا کن منو از رگباری که توی چشمامه

پیدا کن منو از آگهی تو روزنامه

پیدا کن منو از رگباری که توی چشمامه

پیدا کن منو از آگهی تو روزنامه

چجوری باید برسم به تو با کدوم تاکسی با کدوم مترو

آخرین آثار مانی رهنما