دانلود آهنگ جدید مانی رهنما آخرین غزل
متن آهنگ شهرزاد
من زندگی را با تو می خواهم در این شب

ای شهرزاد ای قصه پرداز دل من

دیگر مرا در انتظار خویش مگذار ای رویش عشق تودر آب و گل من

بگذار دیگر تا که آرامش بگیرم تا لحظه های گرم ،گرم آشنایی

با من بیا تنهاییم پایان پذیرد تا کی من و و اندیشه ی تلخ جدایی

***

من زندگی را با تو می خواهم در این شب

ای شهرزاد ای قصه پرداز دل من

دیگر مرا در انتظار خویش مگذار ای رویش عشق تو در آب و گل من

بگذار دیگر تا که آرامش بگیرم تا لحظه های گرم ،گرم آشنایی

با من بیا تنهائیم پایان پذیرد تا کی من و اندیشه ی تلخ جدایی

آخرین آثار مانی رهنما