دانلود آهنگ جدید مانی رهنما طلای رو سیاه
متن آهنگ طلای رو سیاه
قصه ها پر از سکوتن پره دردن پره رنجن

قصه ها میگن تو دنیا آدما دنباله گنجن

گنجی که ارثه زمینه واسه امروز و همیشه

گنجی که قصه ی تلخی تا ابد کهنه نمیشه

قصه ی دورویه سکه قصه ی شیشه و سنگه

مایه ی حیاته دنیا یه بهونه واسه جنگه

میونه شعله و دوده آدمی که بیگناهه

تو خودش داره میسوزه طلایی که رو سیاهه

***

تو نگاهه تیرو ترکش دلش و گذاشت و خون داد

تا به نامردای عالم معنیه مرد و نشون داد

رگه پاره ی زمینو گره زد با چنگ و دندون

دل به دریا زدو گم شد تو وسطه آتیشو خون

قصه ی دورویه سکه قصه ی شیشه و سنگه

مایه ی حیاته دنیا یه بهونه واسه جنگه

حالا خیلی وقته دریا ساکته اما امونه

رو لبش خنده ی موجه دلش اما پره خونه

اونی که تو جنگ دشمن رنگه شادی رو ندیده

منتظر نباش عزیزم خیلی وقته پر کشیده

قصه ی دورویه سکه قصه ی شیشه و سنگه

مایه ی حیاته دنیا یه بهونه واسه جنگه

حالا خیلی وقته دریا ساکته اما امونه

رو لبش خنده ی موجه دلش اما پره خونه

آخرین آثار مانی رهنما