دانلود آهنگ جدید ماسیک سایه

سایه

متن آهنگ سایه
باز میخواد دلم و اسون ببره
مثل یه ماهى برام جون میکنه
چشماى اون منو ارزون میخره
میبینمش عقل از سرم میپره

شایدم نه
من اون تنگیم که ماهیش و ول کردو رفت

با این که پیشش نبود چشمام اصلا
چشماشو میبینم من سایه اش هستم

هر کى رو میبینه داره میگه از من
میگه با خودش همین حرف و حتما
اره من همونم که یه عمرى اونو ساده فرض میکردم

هرچقدر از دلم دور شى تو باز میام
دنبال تو فقط نمیشه کوتاه بیام
تو میخواى راه بیاى با همه بازیام
اما از ترس فقط بد به دلت میاد

***

اره میشه خواص تکرار اون خاطرات
منم یه روزى یه ماهى بودم برات
اخه بى انصاف مگه یادت نمیاد
همیشه بى اب میموندم تودستات

کار دل واى اره این کار دله
از دست من هىبیخودى نکن گله

منى که هر بار میموندم منتظرت
بیاى با دستات بازم بدى نفس بهم

هرچقدر از دلم دور شى تو باز میام
دنبال تو فقط نمیشه کوتاه بیام
تو میخواى راه بیاى با همه بازیام
اما از ترس فقط بد به دلت میاد

آخرین آثار ماسیک