دانلود آهنگ جدید مسعود فروزانفر آرزو
متن آهنگ آرزو
آرزو می کنم باشم در یاد تو تا خاطراتت را کنم حفظ

آرزو دارم از نگاه تو پر بشم من لبریز از عشق

عشقی چون سپیدی برف

آرزویم این است با من باشی چون از آن تو میزنم فریاد

آرزویم این است از دنیای تو این صدای من نره از یاد

**

هرجا که بودم به هرجا که میرم از هر گذرگاه سمت تو دویدم

رو به سپیدی یا سوی تباهی به هرجا شتابم یاد توست همراهم

دیدیم آره دیدیم سال ها گذشت و رفت هرچی باشه همینه میگذره

اما با تو قشنگ طلوع فردا

هرچی باشه همینه میگذره اما با تو قشنگ طلوع فردا

مثال نرگس میون برف ها یا چون شقایق توی دشت ها

آخرین آثار مسعود فروزانفر