دانلود آهنگ جدید مسعود فروزانفر ترس
متن آهنگ ترس
امشب از سر کی نمی هراسم چون باشم

صدایی از تو و یاد تو در گوشم

میرم به سوی ماه تا که اونجا پیدا کنم

نشانی از تو و راه تو از راهت

پی دو راهی موندم ولی از تو گم شم

از همون شب که می ترسیدم پی تو بگردم

هرچی میام سمت تو دور میشی از من

دیگه راهی نیست جز این که پی تو بگردم

چون دیگه هی می ترسم

**

دیشب باد میومد از سوی دشتم

بی پروا دیشب باد صدای جیرجیرک ها

خوابیدم اما به اینکه تو باشی رسیدم

چون دیگه هی می ترسم

عکساتم اما دنبالت می گردم

امشب از سر کی

عکساتم اما دنبالت می گردم

امشب از تاریکی

آخرین آثار مسعود فروزانفر