دانلود آهنگ جدید مسعود عامر شیدا

شیدا

متن آهنگ شیدا
آخر عشقت مرا محو خود کرد دور بمانی جانا از چشم بد

با دل من راه بیا صاحب قلبم تویی و منو شیدا بکن تو با موهای سیات

عشقت در عمق نگات پیداست جانم فدات من به رفتن اصلا ندارم عادت

خاطرت جمع ازم خیالت راحت خاطرت جمع ازم خیالت راحت

بهترین نگار من با تو خوشحالم جان و جهانم من تویی تو در این عالم

جان چه قشنگ دل میبری تو از این آدم هرچه غمه با تو داره میره از یادم

بهترین نگار من با تو خوشحالم جان و جهانم من تویی تو در این عالم

جان چه قشنگ دل میبری تو از این آدم هرچه غمه با تو داره میره از یادم

درد و بلا واس من شدی جونم به خدا ماه منی تو امید قلب تنهای منی

جان منی همه چیزم عزیزم توی پاره تنم اسم تو ورد زبانم شده عاشقت منم

بهترین نگار من با تو خوشحالم جان و جهانم من تویی تو در این عالم

جان چه قشنگ دل میبری تو از این آدم هرچه غمه با تو داره میره از یادم

بهترین نگار من با تو خوشحالم جان و جهانم من تویی تو در این عالم

جان چه قشنگ دل میبری تو از این آدم هرچه غمه با تو داره میره از یادم

***

جان چه قشنگ دل میبری تو از این آدم هرچه غمه با تو داره میره از یادم

درد و بلا واس من شدی جونم به خدا ماه منی تو امید قلب تنهای منی

جان منی همه چیزم عزیزم توی پاره تنم اسم تو ورد زبانم شده عاشقت منم

بهترین نگار من با تو خوشحالم جان و جهانم من تویی تو در این عالم

جان چه قشنگ دل میبری تو از این آدم هرچه غمه با تو داره میره از یادم

بهترین نگار من با تو خوشحالم جان و جهانم من تویی تو در این عالم

جان چه قشنگ دل میبری تو از این آدم هرچه غمه با تو داره میره از یادم

آخرین آثار مسعود عامر