دانلود آهنگ جدید مسعود اسدی نرو لعنتی

نرو لعنتی

متن آهنگ نرو لعنتی
نرو لعنتی آخه ساده نیست دل ازم عادلانه نیست
تو هنوز دلت پای موندنت بمون پیشم من دلم میشکنه
نرو لعنتی نرو لعنتی آخه بی توی میمیرم
نرو لعنتی نرو لعنتی آروم نمی گیریم

نرو لعنتی نرو لعنتی دستام بی تو سرده
نرو لعنتی که نبودنت منو دیوونه کرده
نرو لعنتی نرو لعنتی آخه بی توی میمیرم
نرو لعنتی نرو لعنتی آروم نمی گیریم
نرو لعنتی نرو لعنتی دستام بی تو سرده
نرو لعنتی که نبودنت منو دیوونه کرده

***

آخه که من با تو بد کرده بودم بد شدی بام اینجوری
بگو بعد من کی رو دنیای خودت میدونی
دلم من پرو از حرف های نگفته است میدونی
آخه که من با تو بد کرده بودم بد شدی بام اینجوری
بگو بعد من کی رو دنیای خودت میدونی
دلم من پرو از حرف های نگفته است میدونی
نرو لعنتی نرو لعنتی آخه بی توی میمیرم

نرو لعنتی نرو لعنتی آروم نمی گیریم
نرو لعنتی نرو لعنتی دستام بی تو سرده
نرو لعنتی که نبودنت منو دیوونه کرده
نرو لعنتی نرو لعنتی آخه بی توی میمیرم
نرو لعنتی نرو لعنتی آروم نمی گیریم
نرو لعنتی نرو لعنتی دستام بی تو سرده
نرو لعنتی که نبودنت منو دیوونه کرده

آخرین آثار مسعود اسدی