دانلود آهنگ جدید مسعود دارابی وابستم

وابستم

متن آهنگ وابستم
از مستی آن روی مَهت تاب ندارد
از دیدن روی تو دگر خواب ندارد این عاشق مستو تو دگر بار نظری کن
که زیبای منی و رُخت مهتاب ندارد وابستم به دوتا چشم سیاهت قسم

که دگر یار تو باشم هردم که به جان میخرم عشقت
عاشق باش که بُوَد عشق تو هردم با من نکنم یاد دگر تا من هرکجا میبرم عشقت
گر مستم و هوشیار تو جام شبم باش آسون نرو از دل دیوانه ی من کاش

**

عشقت نرد از قلبی که آشفته و تنهاست دنیای من هر جایی تو باشی همانجاست
وابستم به دوتا چشم سیاهت قسم که دگر یار تو باشم هردم که به جان میخرم عشقت
عاشق باش که بُوَد عشق تو هردم با من نکنم یاد دگر تا من هرکجا میبرم عشقت
عاشق باش که بُوَد عشق تو هردم با من نکنم یاد دگر تا من هرکجا میبرم عشقت

گر مستم و هوشیار تو جام شبم باش آسون نرو از دل دیوانه ی من کاش
عشقت نرد از قلبی که آشفته و تنهاست دنیای من هر جایی تو باشی همانجاست
وابستم به دوتا چشم سیاهت قسم که دگر یار تو باشم هردم که به جان میخرم عشقت
عاشق باش که بُوَد عشق تو هردم با من نکنم یاد دگر تا من هرکجا میبرم عشقت

آخرین آثار مسعود دارابی