دانلود آهنگ جدید مسعود جی ال نگاه آخر

نگاه آخر

متن آهنگ نگاه آخر
هرچی بهش گفتم نرو بدون تو کم میارم.
توی چشام زل زد و گفت میرم و تنهات میزارم.
گفتم چطور دلت میاد اونی که میشکنه منم.

اونم میگفت منم میخوام این قلب پاک و بشکنم.
گفتم واست میخونم و تا خود صبح غزل میگم

****

میگفت اینا بی ارزشه من پی یه چیز دیگه ام

گفتم میخوای بری برو فقط بگو جرمم چیه
با اون نگاه اخرش میگفت ک دستات خالیه
میگفت ک دستات خالیه میگفت که دستات خالیه

 

 

آخرین آثار مسعود جی ال