دانلود آهنگ جدید مسعود گل باشی خنده های تو
متن آهنگ خنده های تو
تو روزای که دلم مدام از اینو اون گرفت دل افسرده من با خنده ی تو جون گرفت
تو به روم خندیدی و شدی دلیل زندگیم دل بهت دادم و عاشقت شدم به سادگی
دیگه خنده های تو شدن دلیل زندگی دل بهت دادم و عاشقت شدم به سادگی
تو نگات یه جوری بود که فکر کردم منو میخوای حتی یادمه یه بار گفتی چقدر بهم میای
تا بهت گفتم دوستن دارم دلت هوایی شد شاید ابراز علاقه ام باعث جدایی شد
آره حق با توئه من زیادی احساسی شدم فکر میکردم که توام عاشق شدی مثل خودم
دیگه خنده های تو شدن دلیل زندگی دل بهت دادم و عاشقت شدم به سادگی
تو نگات یه جوری بود که فکر کردم منو میخوای حتی یادمه یه بار گفتی چقدر بهم میای

***

دیگه خنده های تو شدن دلیل زندگی دل بهت دادم و عاشقت شدم به سادگی
تو نگات یه جوری بود که فکر کردم منو میخوای حتی یادمه یه بار گفتی چقدر بهم میای
تا بهت گفتم دوستن دارم دلت هوایی شد شاید ابراز علاقه ام باعث جدایی شد
آره حق با توئه من زیادی احساسی شدم فکر میکردم که توام عاشق شدی مثل خودم
دیگه خنده های تو شدن دلیل زندگی دل بهت دادم و عاشقت شدم به سادگی
تو نگات یه جوری بود که فکر کردم منو میخوای حتی یادمه یه بار گفتی چقدر بهم میای

آخرین آثار مسعود گل باشی