دانلود آهنگ جدید مسعود خواجه امیری عاشق شدی
متن آهنگ عاشق شدی
عاشق شدی بگو بی حرفو گفتگو عاشق شدی بگو بگو
نزدیک شو ی کم بذار خودم بگم عاشقمی آره پنهون نکن ازم
چشمات دیوونه میکنه پر از بهونه ست لحنت قشنگه چه عاشقونه ست
عاشق شدی بگو پنون نکن ازم روزا دارن میرن آسون بگیر ی کم
وقتو تلف نکن بازه برات آغوش من بیا من عاشقم ولی با من تو راه بیا با من تو راه بیا
چشمات دیوونه خونه ست حست چه عاشقونه ست با من بمون دیوونه عشق یکی ی دونم
چشمات دیوونه خونه ست حست چه عاشقونه ست با من بمون دیوونه عشق یکی ی دونم
عاشق شدی بگو وقتی نمونده تا خورشید
پشت شب آسوده لم بده منو بگیر و نه پسم نده بذار باشم کنارتو عشقو قسم بده
هوای من پسه گرفته آسمون بازم منو ببار با تو رو ابرمو منو زمین نذار
چشمات دیوونه خونه ست حست چه عاشقونه ست با من بمون دیوونه عشق یکی ی دونم
چشمات دیوونه خونه ست حست چه عاشقونه ست با من بمون دیوونه عشق یکی ی دونم

***

عاشق شدی بگو وقتی نمونده تا خورشید
پشت شب آسوده لم بده منو بگیر و نه پسم نده بذار باشم کنارتو عشقو قسم بده
هوای من پسه گرفته آسمون بازم منو ببار با تو رو ابرمو منو زمین نذار
چشمات دیوونه خونه ست حست چه عاشقونه ست با من بمون دیوونه عشق یکی ی دونم
چشمات دیوونه خونه ست حست چه عاشقونه ست با من بمون دیوونه عشق یکی ی دونم

آخرین آثار مسعود خواجه امیری