دانلود آهنگ جدید متین کلامی صد بار
متن آهنگ صد بار
نمیدونم میدونی چقدر برام سخت بود بخوام ازت دوری کنم ولی نمیخواستم دلت رو پابنده یه احساس زوری کنم
همه میگند این روزا عاشق بشی میسوزی نمیشه دلخوش باشی به عشقای امروزی
ولی یه حسی اینبار به قلب من افتاده که میگه اونم هم قده خودم بهم دل داده
آره صد بار گفتم اینو باز میگم بدونی عاشق شی قبول نیست باید عاشق بمونی
آره صد بار گفتم اینو باز میگم بدونی عاشق شی قبول نیست باید عاشق بمونی
لجبازی هنوزم عشقم همونی من هرکاری کردم تا باهم بمونی
بی تو من عزیزم حالم خرابه دوری از نگاهت یک لحظم عذابه
آره صد بار گفتم اینو باز میگم بدونی عاشق شی قبول نیست باید عاشق بمونی
آره صد بار گفتم اینو باز میگم بدونی عاشق شی قبول نیست باید عاشق بمونی

***

آره صد بار گفتم اینو باز میگم بدونی عاشق شی قبول نیست باید عاشق بمونی
آره صد بار گفتم اینو باز میگم بدونی عاشق شی قبول نیست باید عاشق بمونی
لجبازی هنوزم عشقم همونی من هرکاری کردم تا باهم بمونی
بی تو من عزیزم حالم خرابه دوری از نگاهت یک لحظم عذابه
آره صد بار گفتم اینو باز میگم بدونی عاشق شی قبول نیست باید عاشق بمونی
آره صد بار گفتم اینو باز میگم بدونی عاشق شی قبول نیست باید عاشق بمونی

آخرین آثار متین کلامی