دانلود آهنگ جدید متین معزپور نقاب
متن آهنگ نقاب
بین این آدما هیچ وقت خوبیات جواب نداره
آخر بازی میبازه اونی که نقاب نداره بین این آدما اون کسی که توی گوشم همش از رفاقتش خوند
وقتی فرصتشو داشت رفتی و جای خنجرش موند ولی ای کاش تو بمونی که ‍‍‍‍‍‍پناه قصه هاش شی
نکنه تو هم مثل این آدما ازم جدا شی توو چشای خیس من نگاه کن و بگو هستی
خدا اون روزو نیاره ببینم قلبمو شکستی منم اون که از رفاقت چیزی رو به یاد نداره
اونی که دلش به جز تو به کسی اعتماد نداره منم اون که از رفاقت جون سالم در نبردم
ساده بودم و همیشه چوب سادگیمو خوردم بین این آدما هیچ وقت خوبیات جواب نداره
بین این آدما هیچ وقت خوبیات جواب نداره آخر بازی میبازه اونی که نقاب نداره
بین این آدما اون کسی که توی گوشم همش از رفاقتش خوند وقتی فرصتشو داشت رفتی و جای خنجرش موند
ولی ای کاش تو بمونی که ‍‍‍‍‍‍پناه قصه هاش شی نکنه تو هم مثل این آدما ازم جدا شی
توو چشای خیس من نگاه کن و بگو هستی خدا اون روزو نیاره ببینم قلبمو شکستی

***

ساده بودم و همیشه چوب سادگیمو خوردم بین این آدما هیچ وقت خوبیات جواب نداره
بین این آدما هیچ وقت خوبیات جواب نداره آخر بازی میبازه اونی که نقاب نداره
بین این آدما اون کسی که توی گوشم همش از رفاقتش خوند وقتی فرصتشو داشت رفتی و جای خنجرش موند
ولی ای کاش تو بمونی که ‍‍‍‍‍‍پناه قصه هاش شی نکنه تو هم مثل این آدما ازم جدا شی
توو چشای خیس من نگاه کن و بگو هستی خدا اون روزو نیاره ببینم قلبمو شکستی

آخرین آثار متین معزپور